SUPPORT

Mailserverbyte oktober 2018

Under oktober 2018 genomfördes ett mailserverbyte.
Bytet påverkade flertalet av våra kunder, alla de kunder som hade en mailserver med namn som slutar med entos.se eller entos.nu.

I samband med bytet så pekades pop.entos.se/smtp.entos.se (och de andra namn vi använder på vår "gamla" mailserver) så att de pekar mot den nya servern.

Efter serverbytet gäller följande:

Säkerhet: vi rekommenderar uppkoppling med SSL mot mailservern. Ställs in olika i olika mailprogram. Port för inkommande e-post är vid SSL 993 (imap) eller 995 (pop), för utgående e-post är det 465 (smtp).
För optimal säkerhet och stabil uppkoppling med SSL behöver mailservernamnet sluta med entos.se (inte entos.nu).

Lösenord: på den nya mailservern måste lösenorden vara minst sju tecken, vilket innebär att ni som i dagsläget har lösenord med sex tecken har fått ert nuvarande lösenord förlängt med ett tecken en nolla (0).

Webbmail: Ny webbmail upplagd (hittas på webmail.entos.se) för att komma åt den "gamla" webbmailen så kan man surfa till mailhost.entos.se/iclient

Upplevda problem:

Fel lösenord - alla lösenord på den nya mailservern är minst 7 tecken. Vi har lagt upp det lösenord du fick från oss när mailadressen aktiverades, kompletterat med 0 (noll) sist i lösenordet i de fall lösenordet tidigare hade färre än 7 tecken.

Mail "försvinner" - har du hämtat mail med IMAP (som egentligen idag är att rekommendera) så kommer du initialt inte ha dina mail på plats på den nya servern. Lättast (för dig) är att du meddelar oss så flyttar vi över mailen till den nya servern. Mailen finns tillgängliga via den "gamla" webbmailen (de "gamla" inloggningsuppgifterna gäller). Vi rekommenderar INTE att mail skickas via den gamla webbmailen.

Kan inte skicka e-post - vi skall ha gått igenom och lagt upp alla varianter av SMTP-servrar så att de är flyttade. Dock har vi inte fått med oss riktigt alla användarnamn till servrarna. Har du problem att skicka e-post rekommenderar vi att du ställer in smtp.entos.se som server för utgående e-post. Autentisering skall göras med samma användaruppgifter som för inkommande e-post. Är man inne och ändrar inställningarna så rekommenderar vi att SSL används och att ni då använder port 465 för utgående e-post.

Alla mail kommer inte fram - på den nya mailservern finns ett aktivt spamfilter som filtrerar bort "spam". Tyvärr har en del användare upplevt spamfiltret som väl restriktivt, vilket medfört att alla mail inte kommer fram som önskat. Använder man IMAP så är problemet högst begränsat då mailen landar i en mapp som heter "Junk" och ligger som en undermapp till ditt konto i ditt mailprogram. Om man däremot använder POP för att hämta sin mail så kommer inte de bortfiltrerade mailen fram till din dator, de kan istället hanteras via webbmailen (webmail.entos.se). Där ligger det en mapp kallad "Junk" eller "Spam" som innehåller de bortfiltrerade mailen. Man kan "lära" systemet vad som är spam genom att markera meddelandet och sedan klicka "No spam" i menyraden ovanför listan med alla mail.