SUPPORT

E-post i Outlook

För att lägga upp din e-postadress i Outlook behöver du följa nedanstående steg, då skall allt funka...
Bilderna är från Outlook 2010 men bör se liknande ut i andra versioner.

  1. Gå in under Arkiv > Info och välj "Kontoinställningar"
  2. Välj "Nytt..."
  3. Välj "E-postkonto" och klicka på "Nästa"
  4. Välj "Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt" och klicka på "Nästa"
  5. Välj "Internet e-post" och klicka på "Nästa"
  6. Fyll i ditt namn, din e-postadress och serverinformation samt ditt användarnamn och lösenord enligt det dokument du fått från oss. Klicka sedan på knappen  "Fler inställningar".
  7. Under fliken "Utgående server", kryssa i "Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering" och välj "Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post".
  8. Under fliken "Avancerat" anger du serverportnummer. Klicka sedan på "OK".
  9. Klicka på "Nästa" och sedan ska det vara klart.