Handla För Götene

Handla för Götene

Vi har byggt webbshop åt Näringslivsföreningen i Götene. En hemsida där syftet är att gynna föreningslivet och de lokala företagen i kommunen. Handla för Götene är en webbshop där föreningar kan söka om medlemskap för att kunna logga in och handla lokala produkter, där mellanskillnaden på priset går till föreningarnas kassa.

Mer info hittas på http://www.handlaforgotene.se/

EU-Miljötjänst 24

Vi har idag lanserat ny hemsida åt EU-Miljötjänst 24, ett lidköpingsföretag med många strängar på sin lyra.
Läs mer om tjänsterna som erbjuds på www.eu-24.se.
Vi tackar Emir för bra samarbete, som vanligt!